Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Voortzetting partner Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 2016-2020

Voortzetting partner Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 2016-2020
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Volmerink Erik

Planning
Startdatum: 20-09-2015

Samen met de provincie Overijssel, Dinkelland, Losser, Oldenzaal, waterschap Vechtstromen maken wij onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Noordoost Twente. Zoals met de partners afgesproken is de focus in het uitvoeringsprogramma gekoppeld aan de lijnen:

  1. Participatie
  2. Flankerende maatregelen aan de gebiedsprocessen N2000
  3. Potentiële grote (majeure) projecten met een maatschappelijke impact

     De partners in de Gebiedsontwikkeling continueren de ingeslagen weg. Projecten en processen die een bijdrage leveren aan de drie actielijnen komen in aanmerking voor een bijdrage uit de Gebiedsontwikkeling NOT.