Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Versterking toeristische organisatiestructuur Tubbergen: toeristisch glinsterend Tubbergen

Versterking toeristische organisatiestructuur Tubbergen: toeristisch glinsterend Tubbergen
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Volmerink Erik

Medio 2017 is de nieuwe toeristische Stichting  Toeristisch Glinsterend Tubbergen opgericht in samenwerking een initiatiefgroep van ondernemers. De nieuwe organisatie richt zich op versterking van de informatievoorziening en gastheerschap, productontwikkeling (met focus op GlasDNA) en kennisuitwisseling. Per aandachtsveld zijn werkgroepen van ondernemers gevormd die verder invulling geven aan de taakvelden. In 2018 zetten we verder in op de ondersteuning en optimalisering van de nieuwe toeristische organisatie waardoor de continuïteit van de sector vrijetijdseconomie gewaarborgd blijft en een organisatie ontstaat met een duurzaam verdienmodel.