Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Vergroten van de vitaliteit van de winkelgebieden in de kernen

Vergroten van de vitaliteit van de winkelgebieden in de kernen
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Volmerink Erik

Planning
Startdatum: 11-12-2014

De detailhandelsvisie is vastgesteld. Onderdeel van de visie is een actieprogramma om de winkelgebieden in de verzorgingskernen te versterken. Deze acties worden meegenomen in lopende processen (MijnDorp 2030, Tubbergen Bruist) en worden samen met betrokkenen (zoals ondernemersverenigingen) verder vormgegeven. Vanuit de visie Mijn Dorp wordt met name een vervolg gegeven aan het in 2017 gestarte traject rondom stedelijke herverkaveling in Geesteren.  Ook participeert de gemeente Tubbergen in de landelijke Retaildeal, waardoor samenwerking tussen de verschillende partners wordt gestimuleerd.