Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Verbeteren van de dienstverlening aan bedrijven en het stimuleren en initiëren van (nieuwe) verbindingen en netwerken

Verbeteren van de dienstverlening aan bedrijven en het stimuleren en initiëren van (nieuwe) verbindingen en netwerken
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Volmerink Erik

Planning
Startdatum: 11-12-2014

We geven de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers verder vorm op een manier die op draagvlak kan rekenen bij de ondernemers. Dit doen we samen met ondernemers uit de industrie, detailhandel, recreatieve sector en ondernemers op het platteland. Onderneem! Tubbergen functioneert hierbij als klankbord en verbinder.

Verder zetten we in op het pro-actiever bezoeken en verbinden van ondernemers en het creëren van nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden. Voor startende ondernemers wordt ingezet op een breed ondersteuningsprogramma. Hiervoor wordt een jaarprogramma van activiteiten ontwikkeld in samenwerking met o.a. ROZ , Rabobank en Onderneem! Tubbergen.  Dit gaat in combinatie met de Innovation Hub Tubbergen. Via een Innovation Hub (een directe verbinding van bedrijfsleven met studenten) worden de 3 O’s verbonden en wordt invulling gegeven aan de behoefte van bedrijven aan verjonging, innovatie, talent en potentiële werknemers. Talent wordt hiermee behouden voor de gemeente Tubbergen en de regio.