Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Subsidieloket (Mijn Dorp 2030)

Subsidieloket (Mijn Dorp 2030)
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Volmerink Erik
Witte Roy, de

Het is essentieel om binnen de gemeentegrenzen een florerend verenigingsleven te hebben, immers is dat de randvoorwaarde om de samenleving aan zet te houden. Hiervoor zijn alternatieve geldstromen, die vaak ook slechts door anderen dan de gemeente kunnen worden aangevraagd, dus meer van belang. Om deze verenigingen, stichtingen en instellingen op eenvoudige wijze inzicht te geven in subsidie- en fiscale stimuleringsmaatregelen op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau (de alternatieve geldstromen) bieden we vanuit onze faciliterende rol een subsidieloket aan. Voorlopig als pilot voor 2017 en 2018. Daarna zal worden geëvalueerd in hoeverre de pilot een structureel karakter krijgt.