Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Stimuleren van ondernemersinitiatieven in de vrijetijdssector

Stimuleren van ondernemersinitiatieven in de vrijetijdssector
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Volmerink Erik

Planning
Startdatum: 21-09-2015

Wij stimuleren ondernemers om te komen tot initiatieven die tot versterking en vernieuwing van het toeristisch aanbod leiden. We hebben een proactieve rol in het stimuleren en faciliteren van deze initiatieven, zodat creatieve vormen van recreatie en toerisme mogelijk gemaakt worden en de gemeente Tubbergen sterker op de toeristische kaart komt te staan. De initiatieven gaan wij zoveel mogelijk ruimtelijk faciliteren via bestemmingsplannen en vergunningverlening.