Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Samenwerking binnen Twentebedrijf

Samenwerking binnen Twentebedrijf
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Haverkamp-Wenker Wilmien
Volmerink Erik
Witte Roy, de

Als uitwerking van de heroriëntatie op de gemeentelijke samenwerking in Twente, is per 1 januari 2016 het Twentebedrijf opgericht. De 14 Twentse gemeenten en Regio Twente nemen deel aan het Twentebedrijf. Deze bedrijfsvoeringsorganisatie kan fungeren als platform voor samenwerkingsinitiatieven tussen enkele of alle deelnemers. Het Twentebedrijf kent een casco-structuur, waarbij samenwerkingsinitiatieven als ‘plug-ins’ kunnen worden ingebracht. In 2017 is onderzocht wat een realistische ontwikkelingsroute voor het Twentebedrijf is. Daaruit is de zogenaamde ‘stap-voor-stap methode’ als meest realistisch naar voren gekomen. In aansluiting op deze conclusie wordt een inventarisatie bij de deelnemers aan het Twentebedrijf uitgevoerd in hoeverre de deelnemers bereid zijn om een extra impuls aan de gekozen ontwikkelroute voor het Twentebedrijf te geven. In 2018 zal naar verwachting besluitvorming plaatsvinden ten aanzien van de vraag welke governance-structuur passend is bij de gekozen ontwikkelroute.