Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Participeren in regionale acquisitie

Participeren in regionale acquisitie
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Volmerink Erik

Via een gezamenlijke regionale aanpak op het gebied van acquisitie en vestigingsklimaat zetten we in op het aantrekken van zoveel mogelijk nieuwe bedrijven voor Twente. Dit geldt ook voor het bevorderen van behoud van en groei door bestaande Twentse bedrijven en het optimaliseren van de dienstverlening aan Twentse bedrijven. Een regionaal actieteam acquisitie vergroot, in nauwe samenwerking met gemeentelijke accountmanagers, de zichtbaarheid van Twente op verschillende (inter)nationale podia en zorgt daarbij voor één sterke Twentse propositie. De gemeente Tubbergen participeert in deze gezamenlijke aanpak (periode 2016-2018).Toelichting

G
Kwaliteit

Via een gezamenlijke regionale aanpak op het gebied van acquisitie en vestigingsklimaat zetten we in op het aantrekken van zoveel mogelijk nieuwe bedrijven voor Twente. Dit geldt ook voor het bevorderen van behoud van en groei door bestaande Twentse bedrijven en het optimaliseren van de dienstverlening aan Twentse bedrijven. Een regionaal actieteam acquisitie vergroot, in nauwe samenwerking met gemeentelijke accountmanagers, de zichtbaarheid van Twente op verschillende (inter)nationale podia en zorgt daarbij voor één sterke Twentse propositie. Tubbergen participeert in deze gezamenlijke aanpak (periode 2016-2018).