Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Ontwikkelingsperspectief verblijfsrecreatie Noordoost-Twente

Ontwikkelingsperspectief verblijfsrecreatie Noordoost-Twente
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Volmerink Erik

Planning
Startdatum: 21-09-2015
Einddatum: 30-12-2018

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek verblijfsrecreatie in Noordoost Twente (2014) en in aanvulling op de nota verblijfsrecreatie hebben wij in samenwerking met de RECRON, Saxion en de Koninklijke Horeca Nederland een ontwikkelingsperspectief opgesteld voor de verblijfsrecreatie in Noordoost Twente. Hieruit kunnen ondernemers afleiden welk soort initiatieven in de regio wenselijk zijn en welke niet. Hiermee willen we een betere afstemming krijgen tussen vraag en aanbod. Najaar 2017 wordt de nota Verblijfsrecreatie in NOT verband geëvalueerd en worden mogelijke vervolgstappen bepaald voor 2018.