Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Ondersteunen Leaderprogramma 2015-2020

Ondersteunen Leaderprogramma 2015-2020
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Volmerink Erik

Planning
Startdatum: 11-12-2014

De ‘Lokale Ontwikkelings Strategie’ beschrijft waar de Leader groep Noordoost-Twente de komende jaren op in wil zetten: Gelukkig leven in het Nationaal Landschap.

Samen met de inwoners, verenigingen, buurtbesturen, bedrijven en maatschappelijke organisaties en met de overheid als partner, wordt ingezet op:

  1. Aantrekkelijk leefklimaat
  2. Nieuw ondernemerschap
  3. Innovatief ontmoeten

Deze speerpunten sluiten vooral aan bij de nationale Leader-thema’s ‘krimp, nu of in de nabije toekomst’ en ‘minder verstedelijkte regio’s met economische, ecologische en sociale innovatieve potentie wat moet blijken uit onder andere integrale samenwerkingsverbanden’. Het eerst genoemde thema staat voorop, maar juist de potenties van het gebied, genoemd in het tweede thema, zullen in de komende periode worden benut om op de demografische veranderingen in te spelen.

Het Leaderprogramma is vrijwel autonoom. Wij faciliteren waar nodig.

www.leadernoordoosttwente.nl

https://youtu.be/1_0pp0BHEqU