Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Omgevingsdienst Twente

Omgevingsdienst Twente
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Haverkamp-Wenker Wilmien
Volmerink Erik
Witte Roy, de

Als gevolg van een wijziging van de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving moet de bestaande Regionale Uitvoeringsdienst Twente (netwerk RUD Twente) vóór 1 januari 2018 worden omgevormd tot een fysieke Omgevingsdienst Twente. De raad heeft in 2017 toestemming verleend tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente. Binnen het regionale bestuurlijke overleg van de Omgevingsdienst Twente is inmiddels overeenstemming bereikt over het aan de Omgevingsdienst Twente over te dragen takenpakket. Overgedragen zal worden het zogenaamde basistakenpakket, aangevuld met milieutaken. De formatieve en organisatorische effecten hiervan voor Noaberkracht worden thans in beeld gebracht. Daarnaast moet nog afrondende besluitvorming plaatsvinden over de  toedeling van overheadkosten van de Omgevingsdienst Twente. Nu het niet realistisch is om de Omgevingsdienst Twente vanaf 1 januari 2018 operationeel te laten zijn, is ervoor gekozen om de Omgevingsdienst uiterlijk 1 januari 2019 van start te laten gaan. Omdat er bij het opstellen van de begroting 2018 nog geen finaal inzicht bestond in de toedeling van kosten van de Omgevingsdienst Twente wordt in deze begroting vooralsnog rekening gehouden met de kostentoedeling die was opgenomen in het oorspronkelijke conceptbedrijfsplan van de Omgevingsdienst Twente.