Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Integraal huisvestingsplan onderwijs

Integraal huisvestingsplan onderwijs
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Volmerink Erik
Witte Roy, de

Onze wettelijke verantwoordelijkheid in de schoolgebouwen werken wij op dit moment uit in een Integraal Huisvestings Plan (IHP) in samenwerking met de TOF. Hierover hebben wij u geïnformeerd op 29 maart 2017 via Raadsbrief 7. De eerste analyses geven inzicht in de leegstand op de korte en lange termijn en laten zien dat ook de technisch en functionele staat van een aantal gebouwen om actie vraagt.  Toelichting

--
Kwaliteit

Onze wettelijke verantwoordelijkheid in de schoolgebouwen werken wij op dit moment uit in een Integraal Huisvestings Plan (IHP) in samenwerking met de TOF. Hierover hebben wij u geïnformeerd op 29 maart 2017 via Raadsbrief 7. De eerste analyses geven inzicht in de leegstand op de korte en lange termijn en laten zien dat ook de technisch en functionele staat van een aantal gebouwen om actie vraagt. Dit maakt dat wij vooruitlopend op het opleveren van het IHP en de besluitvorming hierover nu alvast willen aangeven dat wij de nodige investeringen verwachten. In 2017 zullen wij het IHP aan u opleveren.