Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Initiatieven voor terugdringen van de hoeveelheid restafval en wijzigen van het inzamelsysteem

Initiatieven voor terugdringen van de hoeveelheid restafval en wijzigen van het inzamelsysteem
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Volmerink Erik
Witte Roy, de

Planning
Startdatum: 30-12-2014

Afvalbeleidsplan

We continueren het in gang gezette afvalbeleid. Op basis van de grondstoffenmonitor 2016 is gebleken dat de landelijke doelstelling om in 2020 te komen tot een scheidingspercentage van 75% nu al is gehaald. Om de meest recente streefwaarde van VANG (Van Afval Naar Grondstof), een scheidingspercentage van 90 % in 2025, te halen worden verdere voorstellen ontwikkeld in 2018. Eventuele bijstellingen van het inzamelsysteem kunnen dan op 1 januari 2019 of later geëffectueerd worden. De implementatiekosten hiervoor worden gedekt uit de Reserve Afval. Ook eventuele effecten van wijzigingen in het inzamelsysteem op de tarieven worden dan zichtbaar gemaakt.

Zie ook: www.vang-hha.nl

Naar een Afval-loos Twente

Het door de Regio Twente geïnitieerde project “naar een afval-loos Twente” wordt gecontinueerd. Wij blijven hieraan meedoen omdat dit project aansluit bij de gemeentelijke doelstelling om het restafval te verminderen. Deze inspanning vergt geen extra financiële middelen.