Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Initiatieven voor energiebesparing

Initiatieven voor energiebesparing
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Volmerink Erik
Witte Roy, de

Planning
Startdatum: 30-12-2014

Energieloket

Op basis van de Overijsselse aanpak 2.1 2016-2020 wordt er een vervolg gegeven aan het Energieloket, met als doel de inwoners te blijven informeren over het verduurzamen van hun woningen.

Duurzaam (t)huis Twente

Als aanvulling op de Overijsselse aanpak 2.1 is met een bijdrage vanuit de VNG Ondersteunings-structuur een aanvullend programma opgezet om de gemeentelijke woningvoorraad in Twente verder te verduurzamen. Daarvoor worden wooncoaches ingezet.