Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Implementatie Omgevingswet

Implementatie Omgevingswet
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Volmerink Erik
Witte Roy, de

Wij gaan verder met de ingezette trend van maatwerk en willen maximaal gebruik maken van de ruimte die de Omgevingswet biedt.

De mogelijkheden om samen met onze samenleving invulling te geven aan de nieuwe ruimtelijke kaders gaan we optimaal benutten. Dit vraagt om een grote inspanning om de bestaande kaders te herschrijven.  Kaders worden, in samenhang en vanuit wat bestuur en samenleving minimaal willen beschermen, opgesteld. In het werken met deze kaders gaan we uit van “ja, mits” en zitten we in een vroegtijdig stadium aan tafel met initiatiefnemers om de invulling van de kaders samen te doen.

Het gaat hier om een grote meerjarige verander-opgave. Samen met betrokkenen gaan we die maken. We kiezen hierin voor een organische aanpak, waarbij we het einddoel en eindtijd voor ogen hebben en van hieruit de kansen grijpen die zich logischerwijs voordoen. Zo kunnen we samen werken aan gedragen producten vanuit de perspectieven van de verschillende stakeholders. Daarvoor willen we in 2017 inzetten op een project-organisatie die vorm geeft aan het vormgeven van de omgevingswet vanuit de hoge ambitie die wij gesteld hebben.