Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Implementatie actieplan arbeidsmarkt 2.0

Implementatie actieplan arbeidsmarkt 2.0
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Volmerink Erik

Planning
Startdatum: 21-09-2015
Einddatum: 30-12-2018

In 2018 wordt het actieplan Arbeidsmarkt 2.0 2017-2018, dat door uw raad  in 2017 is vastgesteld, verder uitgerold. In 2017 zijn de diverse actielijnen uitgezet en in werking gezet. We zijn continu in gesprek met de ondernemers en onderwijs om deze actielijnen te verduurzamen. In 2018 worden de resultaten geëvalueerd  en nieuwe resultaten vastgesteld   De samenwerking met betrekking tot de Duitse arbeidsmarkt en de Social Return on Investment zijn daar belangrijke onderdelen van.