Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Heroverwegen verkeersdrempels

Heroverwegen verkeersdrempels
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Volmerink Erik
Witte Roy, de

In de raad zijn vragen gesteld over de overlast die  ambulances ervaren binnen de gemeente Tubbergen. In 2017 is een rapportage opgesteld voor het opheffen van verkeersdrempels .Hierbij werden onder andere snelheidseffecten en verkeersveiligheid betrokken. Bij de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan wegen wordt hier rekening mee worden gehouden.