Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Doorontwikkeling Noaberkracht

Doorontwikkeling Noaberkracht
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Haverkamp-Wenker Wilmien
Volmerink Erik
Witte Roy, de

Noaberkracht ondersteunt sinds 2013 de gemeentebesturen van Tubbergen en Dinkelland bij het realiseren van de ambities op het gebied van dienstverlening (het leveren van producten en diensten) en bij het realiseren van maatschappelijke effecten. Noaberkracht staat daarbij midden in de samenleving. Bij alles wat Noaberkracht doet, is de focus gericht op resultaat (de goede dingen doen en de dingen goed doen).

 De omstandigheden waarbinnen Noaberkracht functioneert, zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Ook is het takenpakket van Noaberkracht met onder meer de decentralisaties in het sociaal domein fors uitgebreid. Daarnaast hebben ook de verwachtingen vanuit de samenleving jegens de gemeente zich verder ontwikkeld. Daarom is nu een natuurlijk moment aangebroken om een brede en extern begeleide evaluatie van Noaberkracht uit te laten voeren, temeer nu daarover in de afgelopen periode ook met de gemeenteraad is gesproken. Het bestuur van Noaberkracht heeft daartoe inmiddels een principebesluit genomen en heeft de directie van Noaberkracht  gevraagd om hiervoor een opdracht te formuleren. De opdrachtformulering zal ook aan de gemeenteraad voor input worden voorgelegd, waarna het bestuur van Noaberkracht een besluit zal nemen op opdrachtformulering. Naar verwachting zal de evaluatie in 2017/2018 worden uitgevoerd. De resultaten van de evaluatie zullen worden gebruikt om Noaberkracht zich verder te kunnen laten doorontwikkelen tot een nog meer toekomstbestendige ambtelijke organisatie.