Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Deelname aan proces voor een nieuw regionaal investeringsprogramma (Agenda voor Twente)

Deelname aan proces voor een nieuw regionaal investeringsprogramma (Agenda voor Twente)
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Volmerink Erik

Medio 2017 is aan alle Twentse gemeenteraden een voorstel voorgelegd over deelname aan een nieuw meerjarig regionaal sociaal-economisch investeringsprogramma (2018-2022): de Agenda voor Twente. De raad van de gemeente Tubbergen heeft besloten om deel te nemen aan de nieuwe Agenda voor Twente en om hier financiële middelen beschikbaar voor te stellen. Bij het opstellen van de concept-begroting 2018 hebben nog niet alle Twentse raden positief beslist over deelname aan de Agenda voor Twente. In de loop van 2017 zal worden bezien hoe de Agenda voor Twente verder inhoud kan worden gegeven en nader kan worden geconcretiseerd. Vanaf 2018 wordt jaarlijks een programma opgesteld, waarin concrete projecten zullen worden uitgewerkt die vorm en inhoud geven aan de regionaal geformuleerde doelstellingen. De raad van de gemeente Tubbergen heeft de wens uitgesproken om nauw betrokken te blijven bij de verdere uitwerking van de Agenda voor Twente.