Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

De vrij toegankelijke professionele organisaties werken samen en vraaggericht

De vrij toegankelijke professionele organisaties werken samen en vraaggericht
Portefeuillehouder
Witte Roy, de

De professionele vrij toegankelijke voorzieningen (Wij in de Buurt) gaan in 2018 concrete invulling geven aan het Maatschappelijk Kader. Uitgangspunten hiervoor zijn sterker vraag- en gebiedsgericht werken: de inwoners staan centraal en Wij in de Buurt is hier aanvullend op. Er wordt een werkwijze ontwikkeld waarin inwoners en professionals in coproductie vrij toegankelijke voorzieningen ontwikkelen en aanbieden.

Daarnaast werkt Wij in de Buurt verder aan een verbeterde samenwerking tussen de aangesloten organisaties onderling. Dit gebeurt onder andere door het creëren van één herkenbare toegang. Ook wordt gewerkt aan een verbeterde samenwerking met het Team Ondersteuning en Zorg en het Werkplein, zodat ook zij aanvullend zijn op elkaar. De gemeente speelt hierin een faciliterende rol en ondersteunt professionele vrij toegankelijke voorzieningen en inwoners waar nodig.