Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Continuering starterlening

Continuering starterlening
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Volmerink Erik
Witte Roy, de

Voor starters op de woningmarkt willen wij de starterslening blijven inzetten. De starterslening biedt op een verantwoorde manier nét dat beetje extra geld om een woning te kopen. De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en de (eerste) hypotheek bij de bank.

De belangstelling voor de starterslening is in de 1e helft 2017 onverminderd groot gebleken. Zodanig dat van het aanvankelijke budget van € 200.000  voor een groot deel ingezet is.  In het kader van het tweede programmajournaal is voor het restant van 2017 reeds een extra budget van € 100.000 gevraagd. De starterslening  blijft in onze optiek een aantrekkelijk instrument voor starters om een nieuwbouw dan wel een bestaande woning te verwerven. Om te voorkomen dat er in 2018 een ongewenste stagnatie optreedt in de behandeling van aanvragen wordt voorgesteld aanvullend een bedrag op de begroting 2018 beschikbaar te stellen van € 100.000,-