Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Betere benutting vrijkomende erven in het buitengebied

Betere benutting vrijkomende erven in het buitengebied
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Volmerink Erik

De primaire verantwoordelijkheid voor het onderhouden van erven ligt bij de eigenaren. Zij hebben als vastgoedbezitter belang bij voldoende kwaliteit van hun bebouwing en erf, maar ook om het erf toekomstbestendig te maken (verkoop, blijven wonen, economische verdienactiviteit, etc.). Echter, ook de overheid heeft een belang als het gaat om het voorkómen van aantasting van de ruimtelijke kwaliteit en het voorkómen van vermindering van economische activiteit.

Concreet gaat onze aandacht uit naar het versterken van de economie van het buitengebied in samenhang met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit alsook het versnellen van asbestverwijdering. De bestaande mogelijkheden voor erven kunnen beter benut worden.  Daarnaast zal worden onderzocht of samenvoeging dan wel vereenvoudiging van de bestaande beleidsregels tot een betere benutting van de mogelijkheden kan leiden.