Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Bestemmingsplannen vaststellen die voorzien in woningbouwlocaties en de woningbouwprogrammering beter afstemmen op de behoefte (starters) en demografische ontwikkelingen

Bestemmingsplannen vaststellen die voorzien in woningbouwlocaties en de woningbouwprogrammering beter afstemmen op de behoefte (starters) en demografische ontwikkelingen
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Volmerink Erik
Witte Roy, de

Planning
Startdatum: 30-12-2014

Binnen de regionale bestuursafspraken over woningbouwaantallen en de vastgestelde woonvisie, richt onze aandacht zich eerst op bestemmingsplanprocedures voor inbreidingslocaties. Wij zetten ons in om trends in de samenleving tijdig te signaleren en op basis hiervan proactief bij te sturen in het aanbod. In het kader van de woonvisie wordt iedere twee jaar de programmering verantwoord en geactualiseerd. Ook wordt er een kwaliteitskader gebruikt om te beoordelen of bouwplannen van ontwikkelaars goed aansluiten op de vraag van de markt. Zo ontstaat een woningbouwprogramma dat is afgestemd op de vraag van de verschillende doelgroepen in onze gemeente. Wij kiezen voor een vraaggerichte benadering. In elke kern moet voldoende aanbod beschikbaar zijn en continuïteit van bouwplanontwikkeling. In de kernen waar wij via inbreiding niet kunnen voorzien in de behoefte of teveel afhankelijk zijn van projectontwikkelaars, zullen wij een actieve grondpolitiek voeren.