Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

7. Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

7. Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

30.095

30.438

30.831

31.180

Lasten

-508

-355

-694

-346

Saldo van baten en lasten

29.587

30.082

30.137

30.835

 

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Mutatie reserve beschikking

9.314

7

353

21

Mutatie reserve toevoeging

-9.336

-125

-125

-125

Reservemutatie

-22

-118

228

-104

Resultaat

29.565

29.964

30.366

30.731

Resultaat ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

29.565

29.964

30.366

30.731

 

Overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan de programma's zijn verbonden.

  

Programma Krachtige kernen

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Saldo van baten en lasten

-13.452

-8.339

-8.300

-6.843

Reservemutatie

5.219

26

-308

-1.862

Resultaat Krachtige kernen

-8.233

-8.313

-8.608

-8.705

Programma Economische kracht & werk

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Saldo van baten en lasten

-778

-698

-702

-706

Reservemutatie

85

0

0

0

Resultaat Economische kracht & werk

-693

-698

-702

-706

Programma Omzien naar elkaar

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Saldo van baten en lasten

-13.428

-12.638

-12.659

-12.685

Reservemutatie

150

0

0

0

Resultaat Omzien naar elkaar

-13.278

-12.638

-12.659

-12.685

Programma Burger en bestuur

 

 

 

 

 

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Realisatie
2020

Realisatie
2021

Saldo van baten en lasten

-7.371

-7.961

-8.290

-8.722

Reservemutatie

23

0

0

0

Resultaat Burger en Bestuur

-7.348

-7.961

-8.290

-8.722

Programma ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Saldo van baten en lasten

29.587

30.082

30.137

30.835

Reservemutatie

-22

-118

228

-104

Resultaat

29.565

29.964

30.366

30.731

Resultaat ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

29.565

29.964

30.366

30.731

TOTAAL RESULTAAT

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

39.517

39.519

39.633

40.978

Lasten

-44.959

-39.073

-39.446

-39.100

Saldo van baten en lasten

-5.442

446

187

1.878

Mutatie reserve beschikking

15.249

212

496

67

Mutatie reserve toevoeging

-9.795

-305

-575

-2.032

Reservemutatie

5.455

-92

-80

-1.966

Totaal Resultaat

13

354

107

-88